Untitled Document
DiyAudio.org
Do It Yourself Speakers&Amplifiers
 
Home
Facebook
Kontakt
Diyaudio.com
Untitled Document
Home
Podstawy
Akustyka
Obudowa
Pomiary
 

Untitled Document
Podstawy
Słuch
Dźwięk
Ciśnienie akustyczne
Psychoakustyka
Prędkość dźwięku
Obudowa
Obudowa
Matrix
Kompozyt
Wytlumianie obudowy
Akustyka
Budowa głośnika
Połączenia głośników
Obudowa zamknięta
Obudowa band-pass
Obudowa bass-reflex
Wytrzymałość mocowa
Regeneracja głośnika
Pomiary
Wstęp
Komora bezechowa
MLS i bramkowanie
MLS a pomieszczenie
Mikrofon pomiarowy
Przystawka

Home / Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne to zmienne w czasie odchylenie od średniej wartości ciśnienia statycznego panującego w ośrodku, występujące podczas rozchodzenia się w nim fali akustycznej. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyraża się w paskalach.

Najmniejsze ciśnienie akustyczne, które wywołuje u człowieka wrażenie słuchowe wynosi 2•10-5 Pa. Jest to ciśnienie odniesienia, oznaczane p?. Głośność dźwięku jest ściśle powiązana z ciśnieniem akustycznym (P) i określa się ją w dB. Jeden dB to 0,1 Bela - jednostka to powstała, ponieważ Bel jest zbyt duży. Efektywność (skuteczność) zestawów głośnikowych również określana jest w dB. Logarytm to najlepsza jednostka do porównywania. W przypadku ciśnienia akustycznego porównuje ona ciśnienie odniesienia po oraz ciśnienia zmierzonego P:

Na rysunku poniżej pokazano ciśnienie akustyczne nałożone na ciśnienie atmosferyczne:

Należy przy tym pamiętać, że ciśnienie akustyczne zmniejsza się wraz ze zwiększeniem odległości od źródła dźwięku. Każde podwojenie odległości powoduje 6dB spadek ciśnienia akustycznego. Głośnik, którego ciśnienie akustyczne wynosi 86dB/1W w odległości 1 metra, przy odległości 2 metrów będzie wynosiło 80dB. Każde podwojenie mocy powoduje wzrost ciśnienia akustycznego o 3dB. Aby skompensować to ciśnienie do 86dB, należy ze wzmacniacza dostarczyć moc 4W. Warto zatem stosować głośniki o jak najwyższej efektywności.

Jarosław Sobólski

Untitled Document