Untitled Document
DiyAudio.org
Do It Yourself Speakers&Amplifiers
 
Home
Facebook
Kontakt
Diyaudio.com
Untitled Document
Home
Podstawy
Akustyka
Obudowa
Pomiary
 

Untitled Document
Podstawy
Słuch
Dźwięk
Ciśnienie akustyczne
Psychoakustyka
Prędkość dźwięku
Obudowa
Obudowa
Matrix
Kompozyt
Wytlumianie obudowy
Akustyka
Budowa głośnika
Połączenia głośników
Obudowa zamknięta
Obudowa band-pass
Obudowa bass-reflex
Wytrzymałość mocowa
Regeneracja głośnika
Pomiary
Wstęp
Komora bezechowa
MLS i bramkowanie
MLS a pomieszczenie
Mikrofon pomiarowy
Przystawka

 

Home / Dźwięk

Z punktu widzenia fizyki fale dźwiękowe są drganiem cząstek w ośrodku sprężystym. Cząstki te pobudzone zewnętrznym impulsem wypadają ze swojego położenia równowagi. Dźwięk to niewielkie zmiany ciśnienia atmosferycznego, a ilość tych zmian w ciągu sekundy to częstotliwość, którą mierzymy w Hz.

Jeśli cząstki poruszają się od 20 do 20000 razy na sekundę, jesteśmy w stanie zarejestrować te zmiany przez nasz ośrodek, jako dźwięk. Przedstawia to rysunek poniżej:

Dźwięki ze względu na częstotliwość rozróżniamy na:

  • infradźwięki - dźwięki o bardzo niskich częstotliwościach poniżej 16 Hz. Takie dźwięki generuje przemysł ciężki, burze, lawiny, ale są również wykorzystywane przez duże zwierzęta (wieloryby, słonie) do komunikacji,
  • dźwięki słyszalne - od 20 do 20 kHz,
  • ultradźwięki - dźwięki o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach od 20 kHz do 10 GHz. Są wykorzystywane w medycynie (ultrasonograf), sonarze, automatyce (zgrzewanie materiałów z tworzyw sztucznych). W naturze wykorzystywane w nawigacji przez owady i nietoperze.

Dźwięki słyszane przez człowieka mogą różnić się zarówno w zakresie częstotliwości jak i głośności. Górna granica częstotliwości ustalona umownie na 20 kHz zmniejsza się wraz z wiekiem. Dla osób w wieku powyżej 50 lat bardzo często leży poniżej 12 kHz. Zależy to od preferencji genetycznych, treningu, ale również trybu i środowiska w którym żyjemy.

Jarosław Sobólski

Untitled Document