Untitled Document
DiyAudio.org
Do It Yourself Speakers&Amplifiers
 
Home
Facebook
Kontakt
Diyaudio.com
Untitled Document
Home
Podstawy
Akustyka
Obudowa
Pomiary
 

Untitled Document
Podstawy
Słuch
Dźwięk
Ciśnienie akustyczne
Psychoakustyka
Prędkość dźwięku
Obudowa
Obudowa
Matrix
Kompozyt
Wytlumianie obudowy
Akustyka
Budowa głośnika
Połączenia głośników
Obudowa zamknięta
Obudowa band-pass
Obudowa bass-reflex
Wytrzymałość mocowa
Regeneracja głośnika
Pomiary
Wstęp
Komora bezechowa
MLS i bramkowanie
MLS a pomieszczenie
Mikrofon pomiarowy
Przystawka

Home / Połączenia głośników

Jak można łączyć głośniki i jak zmienia się ich impedancja, moc, efektywność?

W praktyce stosujemy dwa rodzaje połączeń: równoległe lub szeregowe. Połączenia mieszane mogą być trudne do przewidzenia.

Połączenie równoległe

Aby wyznaczyć rezystancję zastępczą należy skorzystać ze wzoru:

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3...

Przykład: dwa głośniki 8ohm: 1/R=1/8+1/8=2/8 czyli R=8/2=4ohm. W przypadku połączenia równoległego moc wypadkowa to suma mocy każdego głośnika. Efektywność zwiększa się o 3dB (mocowa).

Łącząc równolegle dwa głośniki: moc 50W, efektywnośc 90dB, 8ohm otrzymujemy układ, który ma: moc 100W, efektywność 93dB (mocowa), 4ohm.

Czasami można spotkać się z teorią, że układ taki ma 96dB. Moim zdaniem jest to pole do popisu dla producentów, ktorzy naginają rzeczywistość. Skąd bierze się dodatkowe 3dB? Efektywność mierzymy w odległości 1 metra doprowadzając do głośnika lub zestawu głośnikowego moc 1W. Ile to jest 1W? 1W to 2,83V dla 8R, lub 2V dla 4R. Mierząc impedancję zestawu o impedancji 4R napięciem 2,83V faktycznie uzyskamy 96dB. Szkopuł w tym, że te 2,83V to 2W, a nie 1W. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby oba głośniki były połączone w tej samej fazie (taka sama biegunowość, chyba, że jest to konstrukcja iso-baric). Jeżeli będą pracowały w fazie przeciwnej, ciśnienia będą się znosiły, co spowoduje osłabienie niskich częstotliwości.

Ta sama metoda obowiązuje przy 2 kolumnach w pokoju lub głośnikach w samochodzie. Spotkałem się już z sytuacją, kiedy dwa dobre głośniki w samochodzie połączone były w przeciwfazie. Wystarczyło "przełożyć odwrotnie" kabel w jednym głośniku i nagle pojawił się bas.

Połączenie szeregowe

Wzór na wyznaczenie rezystancji zastępczej:

R = R1 + R2 + R3...

Przykład: dwa głośniki 4ohm: R=R1+R2=4+4=8. Tu również, ze względu na dwa razy większą powierzchnię membran efektywność zwiększa się o 3dB. Sumaryczna moc układu jest taka sama jak w przypadku połączenia równoległego. Czyli, łącząc szeregowo dwa głośniki: 50W, 90dB, 4ohm otrzymujemy: 100W, 93dB, 8ohm.

Jeśli to możliwe, należy unikać połączenia szeregowego ze względu na tolerancję produkcji głośników. Raczej trudno jest kupić dwa głośniki o dokładnie tych samych parametrach.

Połączenia równoległe bardzo dobrze sprawdzają się w kolumnach wolnostojących, kiedy nie chcemy stosować jednego dużego głośnika i zachować smukłą przednią ściankę, a przy tym mieć dużą moc. Wtedy też stosujemy tylko jeden filtr dla głośników nisko-średniotonowych.

Połączenie szeregowe spotykane jest w konstrukcjach, gdzie w dolnym zakresie pracuje więcej niż trzy głośniki niskotonowe, ważne jest, aby głośniki takie były odcięte jak najniżej. W przypadku subwoofera śmiało można stosować oba typy połączeń.

Jarosław Sobólski

Untitled Document