Untitled Document
DiyAudio.org
Do It Yourself Speakers&Amplifiers
 
Home
Facebook
Kontakt
Diyaudio.com
Untitled Document
Home
Podstawy
Akustyka
Obudowa
Pomiary
 

Untitled Document
Podstawy
Słuch
Dźwięk
Ciśnienie akustyczne
Psychoakustyka
Prędkość dźwięku
Obudowa
Obudowa
Matrix
Kompozyt
Wytlumianie obudowy
Akustyka
Budowa głośnika
Połączenia głośników
Obudowa zamknięta
Obudowa band-pass
Obudowa bass-reflex
Wytrzymałość mocowa
Regeneracja głośnika
Pomiary
Wstęp
Komora bezechowa
MLS i bramkowanie
MLS a pomieszczenie
Mikrofon pomiarowy
Przystawka

 

Home / Słuch

Słuch jest drugim, zaraz po wzroku, najważniejszym zmysłem człowieka. Umożliwia on odbieranie fal dźwiękowych. Narządem słuchu jest ucho. Jak ważny jest to organ możemy przekonać się wyciszając głos w telewizorze – widać wtedy, jak dużą część przekazu tracimy.

Ludzkie ucho, a dokładniej błędnik umieszczony w uchu środkowym, jest również organem odpowiedzialnym za zmysł równowagi. Z punktu widzenia fizjologicznego ucho składa się z trzech części:

  • ucha zewnętrznego,
  • ucha środkowego,
  • ucha wewnętrznego.

Fala dźwiękowa, która dociera do człowieka może być odbierana w dwojaki sposób: za pośrednictwem powietrza - mówimy wtedy o przewodnictwie powietrznym oraz za pomocą drgań kości czaszki, gdzie mówimy o przewodnictwie kostnym. Człowiek słyszy dźwięki z zakresu od 20 do 20000 Hz. Zakres ten jest indywidualny dla każdego z nas, a górna granica pasma zmniejsza się wraz z wiekiem. Głośność, z jaką słyszymy poszczególne tony, jest zależna od częstotliwości. Przy 50 Hz próg słyszalności to 50dB, natomiast przy 4 kHz jest to już tylko 12dB. Próg bólu jest określony przy 120-130dB.

Krzywe słyszalności, bólu oraz poziomu głośności w funkcji częstotliwości pokazane są na rysunku poniżej.

Jarosław Sobólski

Untitled Document